0322 429 13 08

info@polatpetrol.com.tr

Otobil Sistemi Nedir?

Opet Otobil, şirket taşıtlarının OPET istasyonlarından otomatik olarak, para ödemeden ve fatura almadan yakıt almalarını sağlayan ve dolum bilgilerini taşıtın kilometresi dahil el değmeden elektronik ortamlarda müşteriye ulaştıran bir sistemdir. Bu sistem yardımı ile şirketler taşıtlarının giderlerini tam anlamıyla kontrol altına alabildiği gibi, kişisel kullanıcılarda akaryakıt harcamalarını tam anlamı ile kontrol altına alma imkanına kavuşacaklar.

Otobil Üniteleri Nelerdir?
Kilometreli 
ve Kilometresiz Taşıt Üniteleri
Taşıta Opet tarafından monte edilen bir küçük elektronik karta, bu taşıta ve şirkete ait bilgiler kaydedilir. Bu kartın aynı zamanda taşıtın kilometre sayacına takılan bir kilometre okuyucusuna (Kilometreli) veya bu elektronik kartın okuyucusuna bağlanmadığı tipi (Kilometresiz) vardır, ve bilgileri pompa tabancasına iletebileceği bir depo anteni bağlıdır.

Bireysel Kullanıcı Ünitesi:
Anahtarlık

Pompa makinesine monte edilmiş anten, elinizdeki anahtarlığın içinde bulunan elektromanyetik bir devre ile iletişime geçerek aracınız hakkındaki tüm bilgileri alarak istasyonda bulunan otobil istasyon kontrol ünitesine gönderir.

İstasyon Üniteleri Nelerdir ?
İstasyon Bilgi Kontrol Ünitesi (İBKÜ)

  • Satış bilgilerini elektronik ortamda bağlı olduğu yere aktarır.
  • Satış bilgilerini muhafaza eder ve rapor olarak düzenler.
  • Dolumun başlaması için gerekli onayı verir.

Pompa Tabanca Anteni

  • Pompa tabancasına takılan elektromanyetik bir halkadır.
  • Taşıtın deposuna monte edilen araç depo anteni ile teması halinde elektromanyetik iletişim sağlar.
  • Taşıta ait bilgileri İBKÜ'ye aktarır,  İBKÜ'den gelen komutlar doğrultusunda taşıt doluma yetkili ise dolumu başlatır.

Yetki Kumandası

  • Sistemin dahil olduğu tabancanın sistem dışı akaryakıt ikmali yapabilmesi için sistemi devreden çıkarır.

Yazıcı

  • Dolum bittiğinde dolum ile ilgili bilgileri içeren fiş yazıcı tarafından basılır. Bu fiş filo sahibinin dolum ile ilgili bilgileri takip etmesi için basılan bilgi amaçlı bir fiştir, irsaliye veya fatura özelliği taşımaz.

Modem

  • Belirli bir saatte istasyonda sistem ile ilgili dolumların bilgilerinin İBKÜ'den Merkez Bilgisayara aktarılmasını sağlar.

Nasıl Çalışır ?